ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Вопросы по Компьютерной инженерии

 

 
Перелік питань у 2017 році для
 
фахового вступного випробування на 1-й курс ОНАХТ
за скороченою освітньо-професійною программою «Бакалавр»
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
 
Галузь знань - 12  «Інформаційні технології»
Специальность 123 «Комп’ютерна інженерія»
 
 
 1. Поняття алгоритму. Типові алгоритмічні структури управління: послідовність, розгалуження, повторення.
 2. Оператори. Класифікація та призначення операторів.
 3. Умовний оператор як засіб програмування алгоритмічних процесів, які розгалужуються. Вкладені умовні оператори.
 4. Програмування циклічних процесів. оператори циклу з передумовою і постумовою.
 5. Типи даних, які визначаються користувачем. Заходи створення нових типів: перерахування значень, обмеження діапазону. Перераховуємий і обмежений типи. 
 6. Масиви. Засоби описання і доступ до елементів. Використання операторів циклу під час роботи з масивами.
 7. Підпрограми. Процедури і функції. Локальні і глобальні змінні. Області дії імен.
 8. Опис підпрограм. Формальні і фактичні параметри. Способи передачі параметрів.
 9. Модульне програмування, структура модуля. Поняття інтерфейсу і реалізації.
 10. Напівпровідникові прилади. Процеси в електронно-дірочному переході.
 11. Діоди, транзистори, тиристори, підсилювальні пристрої.
 12. Аналогові підсилювачі. Операційні підсилювачі.
 13. Елементи цифрової електроніки. Логічні операції, алгебра логіки, комбінаційні логічні пристрої, мінімізація логічних функцій. Типи логічних мікросхем
 14. Цифро-аналогові та аналог-цифрові перетворювачі. Арифметико-логічний пристрій та мікропроцесори. Індикаторні пристрої.
 15. Структура джерел живлення. Схеми однофазних та трьохфазних спрямовувачів. 
 16. Стабілізатори напруги. Імпульсний стабілізатор напруги. 
 17. Вузли ЕОМ і зв'язки між ними. 
 18. Мультиплексори і демультиплексори, шини, комутатори, шинні формувачі. 
 19. Схемотехніка тригерних пристроїв (ТП). 
 20. Регістри та регістрові файли. 
 21. Лічильники. Розподільники тактів. 
 22. Запам’ятовуючі пристрої. Постійні запам’ятовуючі пристрої типу ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Флеш-пам’ять.
 23. Основні поняття про булеві функції 
 24. Автомати Мілі і Мура. 
 25. Структура ЦА. Задачі структурного синтезу ЦА. Канонічний метод структурного синтезу ЦА.
 26. Структурний синтез цифрового автомата на базі тригерів.
 27. Принцип мікропрограмного керування в обчислювальних машинах. 
 28. Архітектура апаратної та програмної частини комп’ютера. Класифікація комп’ютерів. 
 29. Характеристики процесорів.
 30. Класифікація пам’яті комп’ютера. 
 31. Принципи побудови накопичувачів на жорстких  та на компакт-дисках. 
 32. Пристрої виводу: монітор, відеоадаптер. 
 33. Влаштування, режими роботи та типи відеоадаптерів. Звукова карта.
 34. Класифікація шин.