ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КИБЕРЗАЩИТЫ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Студентська конференція на факультеті інформаційних технологій та кібербезпеки

Студентська конференція на факультеті  інформаційних технологій та кібербезпеки

 

Сьогодні галузь інформаційних технологій  швидко розвивається  і одна з найперспективніших. Цей факт диктує вищій школі високі вимоги до підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів. Важливу роль в підготовці конкурентоспроможних фахівців відіграє самостійна робота, яка повинна мати творчий характер і носити практичну спрямованість. Одним з методів такої організації самостійної роботи є залучення студентів до участі у студентських конференціях.Факультетом інформаційних технологій та кібербезпеки, відгукуючись на сучасні тенденції в області IT-технологій, щороку в останні дні квітня проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему “Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій”. Найактивнішу участь в конференції бере участь кафедра Інформаційних технологій та кібербезпеки. У роботі конференції активну також участь беруть і студенти Технікуму промислової автоматики.  Конференції мають за мету отримання студентами нових знань, формування в них чіткої наукової спрямованості  на майбутнє,  поширення обізнаності в сфері сучасних інформаційних технологій, помітно підвищити їх пізнавальну активність, реалізувати зв'язок теорії з практикою, сприяють вдосконаленню процесу навчання і формуванню конкурентоспроможнього фахівця.Викладачі кафедри ІТтаКБ, в свою чергу, також беруть активну участь в роботі студентських конференцій, що проводяться і в Технікумі промислової автоматики, що сприяє виявленню обдарованих студентів, діалогу між викладачами кафедри та технікуму. У минулому році ідеєю конференції була популяризація культури стартапа: студенти розповідали про стартап-проекти на порозі світового успіху, успішних і провальних, смішних і безглуздих. У цьому році темою обговорення студентською аудиторією були нові знання і досягнення в сфері інформаційних технологій, які дозволяють створювати програмне забезпечення для людей-інвалідів, яке дозволяє полегшити спілкування, сприяє інтеграції в звичайне суспільство людям, які з тих чи інших причин не можуть жити повноцінним життям.Конференція мала і виховну мету - звернути увагу майбутніх фахівців в сфері інформаційних технологій на розробку програмних додатків не так комерційних, скільки життєво необхідних і корисних для людей. Теми, представлені доповідачами для обговорення цього року, теж дуже різноманітні: «Програмна підтримка моніторингу та аналізу сейсмічної активності багатоповерхового будинку» (студент Бичков В.), «Розробка системи автоматизованого тестування веб-ресурса» (студент Вещев Д.), «Інформаційна безпека в світі мобільних технологій» (студент Кожедубов К.), «Електронний журнал як веб-сервіс» (студент ТПА Вдовиченко М.).Беручи участь в роботі конференції студенти мають можливість дізнатися новини з ринку інформаційних технологій: про створення нових інструментальних засобів розробки, зміни та доповнення до вже існуючих, про вихід нових версій і стандартів використовуваного програмного забезпечення. Це, до того ж, ще й нові знайомства на основі загальних інтересів і захоплень, привід для самовдосконалення. Участь в роботі конференцій спонукає студентів до цілеспрямованого оволодіння знаннями і вміннями, необхідними в майбутній професійній діяльності, і є одним з видів їх професійної орієнтації, дозволяє усвідомлено вибрати направління спеціалізації і стати кокурентоспроможним спеціалістом в галузі інформаційних технологій.Студентська аудиторія - і вимоглива і доброзичлива: критика супроводжується конструктивними пропозиціями, невпевненість в собі завжди зустрічає дружню підтримку. По закінченні доповідей учасників студентській аудиторії надається можливість шляхом таємного голосування вибрати кращі роботи. Всі студенти, які брали участь у роботі конференції, отримали сертифікати учасника.З побажаннями нових творчих успіхів у подальшій науковій роботі завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки професор Плотніков В.М. вручив грамоти за кращу доповідь студентам:

Ткачуку С.  за доповідь         «Розробка віртуального середовища для навчання штучного інтелекту»;

Андрєєву О. за доповідь       «Розробка сервіса з пошуку  вакансій на різних ресурсах»;

Шевченку В. за доповідь «Використання комп'ютерного зору»;

Манойло О. за доповідь «Порівняння розробки кросплатформних мобільних додатків з використанням Xamarin та Ionic2»;

Ангельчуку Я. за доповідь «Розробка програми для мобільних пристроїв з використанням технології доповненої реальності»;

Віннік А. за доповідь «Тайм-менеджмент».

 

Доцент кафедри ІТтаКБ Селіванова Алла