ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Список зачетов и экзаменов - дневная форма

Перелік екзаменів і заліків по курсам ФІТтаКБ

(зимова сесія 2017–2018 навчального року, денна форма)

 

Група

Заліки

Екзамени

311

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Інженерна графіка

Історія України та української культури

Вища математика

Фізика

Електротехніка та електроніка

Алгоритмізація та програмування

511

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Програмування

Фізична культура

Історія України та української культури

Вища математика

Фізика

Теорія електричних та магнітних кіл

Основи інфокомунікацій та комп'ютерної інженерії

321,

322

Технологія створення програмних продуктів

Вища математика

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Теорія алгоритмів

Комп'ютерна графіка

Дискретна математика

Комп'ютерна схемотехніка, архітектура комп'ютерів та комп'ютерні мережі

521

Англійська мова

Архітектура комп'ютерів (КП)      (диф. залік)

Об'єктно-орієнтоване програмування    (диф. залік)

Філософія

Теорія імовірностей та матстатистика

Архітектура комп'ютерів

Вища математика

Комп'ютерна електроніка та схемотехніка

331,

332

Англійська мова

Паралельне та багатопоточне програмування

Паралельне та багатопоточне програмування (КР)       (диф. залік)

Крос-платформне програмування

Організація баз даних та знань

Системний аналіз та проектування інформаційних систем

Технології комп'ютерного проектування

Методи та системи штучного інтелекту

 


 531,

532

Англійська мова

Комп'ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп’ютерних систем)  (диф. залік)

Комп'ютерні системи (КР)      (диф. залік)

Системне програмування

Комп'ютерні системи

Організація баз даних та захист інформації у комп'ютерних системах

Інформаційні мережі та периферiйнi пристрої

Мультисервісні мережі та NGN

333,334

скорочений

Англійська мова

Паралельне та багатопоточне програмування

Паралельне та багатопоточне програмування (КР) (диф. залік)

Крос-платформне програмування

Організація баз даних та знань

Системний аналіз та проектування інформаційних систем

Технології комп'ютерного проектування

Методи та системи штучного інтелекту

533,534

скорочений

Англійська мова

Комп'ютерні системи (КР)      (диф. залік)

Комп'ютерні системи

Системне програмування

Інженерія програмного забезпечення та захист інформації у комп'ютерних системах

Комунікаційні технології

Інформаційні мережі  та периферiйнi пристрої

341

Управління ІТ-проектами

Сучасні системи управління базами даних (КП)   (диф. залік)

Інтелектуальний аналіз даних

Веб-технології та веб-дизайн

Моделювання систем

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

 

Сучасні системи управління базами даних

Структурне та логічне програмування

342

Інтелектуальний аналіз даних

Управління ІТ-проектами

Розробка програмного забезпечення (КП)    (диф. залік)

Веб-технології та веб-дизайн

Моделювання систем

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Розробка програмного забезпечення

Автоматизовані системи концептуального проектування у машинобудуванні

 

343,

344а скорочений

Інтелектуальний аналіз даних

Управління ІТ-проектами

Сучасні системи управління базами даних (КП)   (диф. залік)

Веб-технології та веб-дизайн

Моделювання систем

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Структурне та логічне програмування

Сучасні системи управління базами даних

 

541

Англійська мова

Основи проектування баз даних

Конвергентні та інтегральні мережі

Системи доступу користувача (КР)   (диф. залік)

Принципи мережного проектування КП   (диф. залік)

Технології проектування комп'ютерних систем

Операційна система UNIX

Експертні системи та проектування логічних інтегральних схем

Системи доступу користувача

Принципи мережного проектування

 

543 скорочений

Англійська мова

Проектування баз даних

Конвергентні та інтегральні мережі

Системи доступу користувача (КР)   (диф. залік)

Принципи мережного проектування КП   (диф. залік)

Технології проектування комп'ютерних систем

Операційна система UNIX

Експертні системи та проектування логічних інтегральних схем

Системи доступу користувача

Принципи мережного проектування

 

542

Англійська мова

Основи проектування баз даних

Конвергентні та інтегральні мережі

Комп'ютерний дизайн (КР)   (диф. залік)

Проектування ігрових систем (КП)   (диф. залік)

 

Технології проектування комп'ютерних систем

Операційна система UNIX

Комп'ютерний дизайн

Проектування ігрових систем

Технології доступу до загальних об’єктів та комп'ютерна анімація

 

544 скорочений

Англійська мова

Проектування баз даних

Конвергентні та інтегральні мережі

Комп'ютерний дизайн (КР)   (диф. залік)

Проектування ігрових систем (КП)   (диф. залік)

Технології проектування комп'ютерних систем

Операційна система UNIX

Комп'ютерний дизайн

Проектування ігрових систем

Технології доступу до загальних об’єктів та комп'ютерна анімація

 

 


 

353

Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами (КР)    (диф. залік)

Охорона праці та цивільний захист в галузі

Методи та системи підтримки прийняття рішень

Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами

Грід-системи та технології хмарних обчислень

Мультимедійне програмування

 

358

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право

Фізичні основи сучасних інформаційних технологій

Системний аналіз предметної області та проектування сучасних інформаційних систем (КП)   (диф. залік)

Охорона праці та цивільний захист в галузі

Методи аналізу даних та їх організація

Системний аналіз предметної області та проектування сучасних інформаційних систем

 

553

Інтелектуальна власність, основи патентознавства та авторське право

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Сучасна системотехніка

Дослідження інтелектуальних систем (КП)     (диф. залік)

Проектування комп'ютерних систем

Проектування комп'ютерних мереж

Дослідження інтелектуальних систем

Цивільний захист та охорона праці в галузі

Розподілені системи збереження інформації

 

557

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Дослідження і проектування інтелектуальних систем (КП)    (диф. залік)

Теорія проектування комп'ютерних систем та мереж (КР)    (диф. залік)

Програмні засоби мультимедійних систем (диф. залік)

Дослідження і проектування інтелектуальних систем

Цивільний захист та охорона праці в галузі

Теорія проектування комп'ютерних систем та мереж

Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж