ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Список зачетов и экзаменов - дневная форма

Перелік екзаменів і заліків по курсам ФІТтаКБ

(літня сесія 2016–2017 навчального року, денна форма)

 

Група

Заліки

Екзамени

311,

312

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Правознавство та психологія

Економіка та бізнес

Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вища математика

Фізика

Об'єктно-орієнтоване програмування

511

Вища математика

Комп'ютерна електроніка

Основи мультимедіа

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Програмування

Фізика

Дискретна математика

321,

322

Англійська мова

Чисельні методи

Операційні системи

Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

Математична логіка

Процедурне програмування

Теорія інформації та кодування

521

Англійська мова

Безпека життєдіяльності                    (диф. залік)

Основи теорії передачі інформації та комунікаційні технології

Фізична культура

Системне програмне забезпечення (КР) (диф. залік)

Алгоритми та методи обчислень

Системне програмне забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Прикладна теорія цифрових автоматів

331

Англійська мова

Проектно-технологічна практика        (диф. залік)

Зосереджені та розподілені системи управління базами даних (КП)                                    (диф. залік)

Математичні методи дослідження операцій

Крос-платформне програмування

Технології захисту інформації

Основи автоматизованого проектування складних об`єктів i систем

Зосереджені та розподілені системи управління базами даних

333,

334

скорочений

Англійська мова

Зосереджені та розподілені системи управління базами даних (КП)                                   (диф. залік)

Математичні методи дослідження операцій

Крос-платформне програмування

Технології захисту інформації

Основи автоматизованого проектування складних об`єктів i систем

Зосереджені та розподілені системи управління базами даних

332

Англійська мова

Проектно-технологічна практика        (диф. залік)

Проектування в середовищі машинобудівних CAD (КП)                                                   (диф. залік)

Математичні методи дослідження операцій

Крос-платформне програмування

Технології захисту інформації

Основи автоматизованого проектування складних об`єктів i систем

Проектування в середовищі машинобудівних CAD

531

Англійська мова

Паралельні та розподілені обчислення

Паралельні та розподілені обчислення (КП)       (диф. залік)

Проектно-технологічна практика        (диф. залік)

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерна логіка

Мультисервісні мережі та NGN

Безпроводові технології

Технології створення сайтів

533

скорочений

Англійська мова

Паралельні та розподілені обчислення

Паралельні та розподілені обчислення (КП)       (диф. залік)

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерна логіка

Мультисервісні мережі та NGN

Безпроводові технології

532

Паралельні та розподілені обчислення

Паралельні та розподілені обчислення (КП)       (диф. залік)

Проектно-технологічна практика        (диф. залік)

Цифрова обробка сигналів

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерна логіка

Мультисервісні мережі та NGN

Комп'ютерна графіка

Інтелектуальний аналіз даних

534

скорочений

Англійська мова

Паралельні та розподілені обчислення

Паралельні та розподілені обчислення (КП)       (диф. залік)

Комп'ютерна логіка

Мультисервісні мережі та NGN

Комп'ютерна графіка та цифрова обробка сигналів

Інтелектуальний аналіз даних

341, 342

Англійська мова

Переддипломна практика                     (диф. залік)

Теорія прийняття рішень

Державний екзамен за фахом

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Інформаційні системи і структури даних

344

Англійська мова

Переддипломна практика                     (диф. залік)

Теорія прийняття рішень

Державний екзамен за фахом

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Моделювання процесів та об'єктів енергетичного машинобудування

 

343 скорочений

Англійська мова

Переддипломна практика                     (диф. залік)

Сучасні проблеми кібербезпеки

Теорія прийняття рішень

Державний екзамен за фахом

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Інформаційні системи і структури даних

 

345 скорочений

Англійська мова

Переддипломна практика                     (диф. залік)

Сучасні проблеми кібербезпеки

Теорія прийняття рішень

Державний екзамен за фахом

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Моделювання процесів та об'єктів енергетичного машинобудування

 

541

Англійська мова

Переддипломна практика                     (диф. залік)

Адміністрування комп`ютерних мереж в системі Linux

Принципи мережного проектування (КП)      (диф. залік)

Державний екзамен за фахом

Адміністрування комп`ютерних мереж

Принципи мережного проектування

 

542 скорочений

Англійська мова

Переддипломна практика                     (диф. залік)

Технології створення сайтів

Принципи мережного проектування (КП)      (диф. залік)

Державний екзамен за фахом

Адміністрування комп`ютерних мереж в системі Linux

Принципи мережного проектування

 

543

Англійська мова

Переддипломна практика                      (диф. залік)

Комп'ютерна анімація

Проектування ігрових систем(КП)      (диф. залік)

Державний екзамен за фахом

Технології доступу до загальних об’єктів

Проектування ігрових систем

 

544 скорочений

Англійська мова

Переддипломна практика                      (диф. залік)

Проектування ігрових систем(КП)      (диф. залік)

Методи моделювання погано формалізованих задач та технології розробки інформаційних систем

Державний екзамен за фахом

Комп’ютерна анімація та технології доступу до загальних об’єктів

Проектування ігрових систем

 

353

Розробка Web-систем (КР)                     (диф. залік)

Грід-системи та технології хмарних обчислень

Сучасна теорія управління в інформаційних системах

Мультимедійне програмування

Розробка Web-систем

Інформаційно-аналітична діяльність у галузі інформаційної безпеки

 

358

Методологія наукових досліджень

Технічний дизайн (КП)                          (диф. залік)

Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів і систем

Інформаційні технології управління виробництвом у машинобудуванні

Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об`єктів

Технічний дизайн

 

553

Принципи наукових досліджень в сфері ІТ

Інформаційна підтримка систем прийняття рішень  )                                                   (диф. залік)

Оптимальний синтез інформаційних мереж (КП)  (диф. залік)

Принципи створення моделей дослідження в сфері ІТ

Оптимальний синтез інформаційних мереж

Аналіз даних, математичне та імітаційне моделювання

Дослідження систем розподілу інформації

 

557

Програмні механізми інформаційної безпеки       (диф. залік)

Програмне забезпечення ігрових систем та проектування комп'ютерних ігр

Проектування мультимедійних систем(КП)    (диф. залік)

Програмування для Web

Напрямки досліджень та розвитку мультимедійних та ігрових систем

Управління надійністю та живучістю комп'ютерних мереж

Проектування мультимедійних систем

Програмування мобільних пристроїв на Java

 

 

Новости
30 Август 2017

О собрании студентов ФИТиКБ, поступивших после техникума
Внимание студентов факультета ИТиКБ всех специальностей, поступивших с дипломами младших специалистов после техникума! Общий сбор проводится 1 сентября в 13.00 в аудитории 312.
30 Август 2017

О сборе первокурсников 1 сентября
Внимание студентов ФИТиКБ, поступивших на 1 курс! Торжественная линейка посвящения первокурсников в студенты будет проводиться 1 сентября в 9.00 (сбор студентов факультета ИТиКБ в 8.45) в Академии пищевых технологий по адресу: Канатная, 112 (внутри двора возле памятника).
29 Август 2017

О поселении в общежитие студентов ФИТиКБ
Внимание студентов, нуждающихся в общежитии! Выдача документов на поселение в общежитие (ордера) будут производиться 30.08.2017 - 4.09.2017 заместителем декана ФИТиКБ Бойцовой Ольгой Сергеевной в деканате ФИТиКБ (ауд.310) на Дворянской, 1/3 (тел.7232216).