ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КИБЕРЗАЩИТЫ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Программа студенческой конференции 19.04.17
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Одеська національна академія харчових технологій
 
Навчально-науковий інститут холоду,
кріотехнологій та екоенергетики
 
Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки
 
 
 
 
 
Програма
 
XVІІ   ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
НАУКОВО  –  ТЕХНІЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ  ВЧЕНИХ,  АСПІРАНТІВ
ТА  СТУДЕНТІВ
 
«СТАН,  ДОСЯГНЕННЯ  І  ПЕРСПЕКТИВИ  ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  І  ТЕХНОЛОГІЙ»
 
 
 
 
 
 
 
19 квітня 2017 р.
 
Одеса

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Голова – д.т.н., проф., Єгоров Б.В., ректор ОНАХТ.

 

 

Співголови :

 

Поварова Н.М. – к.т.н., доц., проректор з наукової роботи,

Косой Б.В. – д.т.н., проф., в.о. директора ННІХКтаЕ ОНАХТ,

Котлик С.В. – к.т.н., доц., декан ФІТта КБ ОНАХТ,

Волков В.Е. – д.т.н., проф., директор НМАіР ОНАХТ,

Хобін В.А. – д.т.н., проф., завідувач кафедри АВП ОНАХТ,

Невлюдов І.Ш. – д.т.н., проф., завідувач кафедри КІАтаМ ХНУРЕ,

Мельник А.О. – д.т.н., проф., завідувач кафедри ЕОМ НУ “Львівська політехніка”,

Тарасенко В. П. – д.т.н., проф., завідувач кафедри СКС НТУУ «Київський політехнічний інститут»,

Жуков І. А. – д.т.н., проф., завідувач кафедри КСтаМ НАУ,

Сулімова Ю. – координатор IT–Cluster Odessa.

 

 

Члени оргокомітету:

 

Плотніков В. М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки ОНАХТ,

Артеменко С.В. – д.т.н., проф., в.о. завідувача кафедри комп’ютерної інженерії ОНАХТ,

Князєва Н.О. – д.т.н., проф. кафедри комп’ютерної інженерії ОНАХТ,

Бойцова О.С. – заступник декана ФІТта КБ ОНАХТ,

Шамрай О.А. – к.т.н., доц. кафедри ТДтаВЕ ОНАХТ.

 

 

 

 

Матеріали подано українською, російською та англійською мовами.

Редактор збірника Шамрай О.А.

 

 

 

 

 

 

 

©Одеська національна академія харчових технологій


СЕКЦІЯ № 1

 

«СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ»,

«ПРОГРАМУВАННЯ»,

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

«САПР»,

«КІБЕРБЕЗПЕКА»

 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

 

 

Керівник секції – проф. Плотніков В.М.

 

Початок – 19 квітня о 1200, ауд. 314

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Ангельчук Я. Р., студент ІV курсу ФІТКБ  ОНАХТ

Антонова А.Р., к.т.н., доцент КІТКБ ОНАХТ

РОЗРОБКА СЕРВІСА З ПОШУКУ ВАКАНСІЙ НА РІЗНИХ РЕСУРСАХ

Андреєв О.Г., студент 4-го курсу КІТКБ ОНАХТ,

Швець Н.В., старший викладач КІТКБ ОНАХТ

ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

к.т.н., доцент КІТтаКБ Антонова А. Р. ОНАХ

МОДЕЛЮВАННЯ  ТА  ДОСЛІДЖЕННЯ  МЕХАНІЗМІВ  З  ВИКОРИСТАННЯМ БІБЛІОТЕКИ  PHYSX  В  СЕРЕДОВИЩІ  UNITY 3D

Ареф’єв О.Д., студент 358 гр., ОНАХТ, м. Одеса

науковий керівник: Ломовцев П.Б., к.т.н., доцент кафедри ІТКб ОНАХТ

ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРОВ  В XXI ВЕКЕ

Бабийчук В.Д. студент 3 курса КИТКБ ОНАПТ

Смирнова Е.В. ассистент КИТКБ ОНАПТ

ІНФОРМАЦІЙНА УПРАВЛЯЮЧА СИСТЕМА Quest Rooms в м. Одеса

Басарська А.В., Басарський В.О. студенти 341 гр., ОНАХТ, Одеса

Наукові керівники–Ольшевська О.В., Бодюл О.С., каф. ІТ та КБ, ОНАХТ, Одеса

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Беженар О.В., студентка 345 групи ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – Болтач С. В., асистент. каф. ІТтаКБ, ОНАХТ, Одеса

ОГЛЯД ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ FUSION 360 ДЛЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ

Болтач С. В., асистент каф. ІТтаКБ, ОНАХТ, Одеса

ВЕБ-РЕСУРС «ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ» ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ І КОНТРОЛЮ ЗА УСПІШНІСТЮ УЧНІВ

Борей Р.А., ст. 342а гр.

Науковий керівник – Селіванова А.В., доцент кафедри ІТ та КБ

РОЗРОБКА ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАСОБАМИ UNITY 3D

Борисенко Д.А., ст. 351 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – ст. викладач Попков Д. М.

ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ

СЕЙСМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ

Бичков В. В., ст.351 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – ст. викладач Попков Д. М.

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Вдовиченко М., студент ТПА ОНАПТ

Руководитель: Епур И.Г.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ВЕБ-РЕСУРСА

Вещев Д.В., студент 345 группы ОНАПТ, Одесса

Научный руководитель – Болтач С. В., асистент каф. ИТиКБ, ОНАПТ, Одесса

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Винник А.С., студентка 3-го курсу КІТКБ ОНАХТ,

Швець Н.В., старший викладач КІТКБ ОНАХТ

РОЗРОБКА WEB-САЙТУ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇ ПРОЕКТУВАННІ

Ганжи Д.Г., студент 343 групи ОНАХТ

Науковий керівник - к.ф.-м.н., доцент Корнієнко Ю.К.

РОЗРОБКА 2D- МОДЕЛІ ГРИ «ОРЛАНДО» НА ОСНОВІ ФРЕЙМВОРКА «COCOS CREATOR»

Гераль В., студент ТПА ОНАХТ

Керівник: Мунтян І.В.

РОБОТА З JAVAFX

Григоров О.В, студент 342-А групи ОНАХТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

СИНТАКСИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ПОИСК КУЛИНАРНЫХ РЕЦЕПТОВ

Гулидов И.А., студент 4 курса ОНАПТ, Одесса

Научный руководитель – Снигур Т.С., ассистент кафедры ИТиКБ

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОРУД ПІД ЧАС СЕЙСМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Давіденко В., магістрант гр. 368 ОНАХТ, м. Одеса

Науковий керівник: к. т. н. Становська Т.П., доцент каф. ІТ та КБ ОНАХТ

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ

Добрянский Н., Гуменюк Н., студенты ТПА ОНАПТ

Руководители: Склярова Ю.О., Храновская К.В.

ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОНАХТ

Додон В. Г., ст.351 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – ст. викладач Попков Д. М.

ОГЛЯД БЛОЧНОГО ШИФРУ «КОНИК»

Дубовка В.С., студент 334 групи ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – Болтач С. В., ас. Каф. ІТтаКБ, ОНАХТ, Одеса

ANDROID-ДОДАТОК "BUCKET LIST"

Дурасов О., студент 343 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – Мітрофанова Н.Ф., ас. каф. ІТ та КБ, ОНАХТ, Одеса

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОВОКЗАЛУ

Єпур Л.І., студентка ТПА ОНАХТ

Керівник: Костиренко Т.П.

ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА ВИВЧЕННЯ СПЕЦИФІКИ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Зімін І. Ю., ст.351 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – ст. викладач Попков Д. М.

КРИТЕРІЇ УСПІШНОЇ РОЗРОБКИ  ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Іванько Д.В., студент групи 544

Науковий керівник: к.т.н. Грищенко І.В., ст. викладач каф. КІ ОНАХТ

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТУ ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ

Іванько В.В. Студ. ОКР ,,спеціаліст” ф-ту ІТтаКБ

Сіромля С.Г.,  Науковий керівник – ст. викладач каф. ІТтаКБ, аспірант

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРТАЛУ «ПЧЕЛКА»

Кічук І. Л.,студент  ТПА ОНАХТ

Керівник: Костиренко Т. П.

РОЗРОБКА 3D КАРТИ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ UNITY 3D

Коген Д.Ю., ст. 341 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – ст. викладач Попков Д. М.

ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ

Кожедубов Кирило, студент 343 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – Ольшевська О. В., каф. ІТ та КБ, ОНАХТ, Одеса

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МИРЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ВИДЫ АТАК И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

Кожедубов Кирилл, студент 343 гр. ОНАПТ Одесса

Научный руководитель – Ольшевская О. В., каф. ИТ и КБ, ОНАПТ, Одесса

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГЕОЛОКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Колесніков О.В., магістр КІТКБ ОНАХТ

Научный руководитель Селіванова А. В., к.т.н., доцент КІТКБ ОНАХТ

СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ УПРАВЛЯЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВIДДIЛУ ОХОРОНИ ПРАЦI

Кононенко П. А., студент 5-го курсу КІТКБ ОНАХТ

Научный руководитель Селіванова А. В., к.т.н., доцент КІТКБ ОНАХТ

РАЗРАБОТКА  ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСА ДЛЯ ПРОДАЖИ ГОТОВИХ ШАБЛОНОВ ВИДЕОГРАФИКИ

Кравченко В., студент ТПА ОНАПТ

Руководитель: Клименко О.Г.

КОМП'ЮТЕРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ХОЛОДИЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ»

Крупчинський К. І., студент 5-го курсу КІТКБ ОНАХТ

Научный руководитель Селіванова А. В., к.т.н., доцент КІТКБ ОНАХТ

НАВЧАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧА СИСТЕМА «ТРЕНАЖЕР З МУЗИЧНОЇ ГРАМОТИ»

Ліщенко О.М., ст. 342а гр.

Науковий керівник – Селіванова А. В., доцент кафедри ІТ та КБ

РОЗРОБКА WEB-САЙТУ НАДАННЯ ПОСЛУГ КЕЙТЕРИНГУ

Лободянський В.О., студент 343 групи ОНАХТ

Науковий керівник - к.ф.-м.н., доцент Корнієнко Ю.К.

ПОРІВНЯННЯ РОЗРОБКИ КРОСПЛАТФОРМНИХ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ XAMARIN ТА IONIC2

Манойло О.О., студент 331 групи, каф. ІТ та КБ ОНАХТ, м. Одеса

Науковий керівник – Владімірова В.Б., ст. викладач каф. ІТ та КБ ОНАХТ

АНАЛІЗ ТА СТВОРЕННЯ САЙТУ СХОВИЩА БІБЛІОТЕКИ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

Мельник І., магістрантка гр. 368 ОНАХТ, м. Одеса

Науковий керівник: к. т. н. Становська Т.П., доцент каф. ІТ та КБ ОНАХТ

ОДНОСТОРІНКОВІ ВЕБ-САЙТИ

Мельничук Михайло, студент 353групи, ІХКЕ ОНАХТ, Одеса

Керівник: доцент КІТКБ Антонова А.Р.

ANDROID-ДОДАТОК «УКРАЇНО-АНГЛІЙСЬКИЙ РОЗМОВНИК»

Мініцький А.В., студент 341 групи, каф. ІТ та КБ ОНАХТ, м. Одеса

Науковий керівник – Владімірова В.Б., ст. викладач каф. ІТ та КБ ОНАХТ

ІНФОРМАЦІЙНА УПРАВЛЯЮЧА СИСТЕМА ДОПОМОГИ В ОНЛАЙН-ІГРАХ

Мокан Д.В., студент 341 групи, каф. ІТ та КБ ОНАХТ, м. Одеса

Науковий керівник – Владімірова В.Б., ст. викладач каф. ІТ та КБ ОНАХТ

МОДЕЛЮВАННЯ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ЩВИДКІСНОГО РЕАГУВАННЯ.

Пастух В.С., магістрант гр. 368 ОНАХТ м. Одеса

Науковий керівник: к. т. н. Становська Т.П., доцент каф. ІТ та КБ ОНАХТ

РОЗРОБКА ДОДАТКУ ДЛЯ МИТТЄВОГО ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ

Петрук Віталій, студент 353 групи, ІХКЕ ОНАХТ, Одеса

Керівник: доцент КІТКБ Антонова А.Р.

ПРОБЛЕМЫ ПРИЛОЖЕНИЯ XAMARIN

Погорелов И.С., студент 333 группы ОНАПТ, Одесса

Научный руководитель – Болтач С. В., ас. Каф. ИТиКБ, ОНАПТ, Одесса

ВЕБ-СЕРВІС ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОДОРОЖЕЙ ОДЕСЬКОЮ ОБЛАСТЮ

Пустовий О.В., ст.351 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – ст. викладач Попков Д. М.

ІНФОРМАЦИОННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ОНАПТ

Сальский Д., Кожухарь А., студенты ОНАПТ, г. Одесса

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВЕБ-РЕСУРС ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТВОРЧІСТЮ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА

Слупачик Б. О., ст.342 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – ст. викладач Попков Д. М.

ІНФОРМАЦІЙНА УПРАВЛЯЮЧА СИСТЕМА «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР»

Собчук А.В., студент 5-го курсу ФІТ та КБ ОНАХТ,

Керівник: Швець Н.В., старший викладач ФІТ та КБ ОНАХТ

ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ НА ПРИКЛАДІ ПРОСТИХ СХЕМ

Соколов М. В., ст.342 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – ст. викладач Попков Д. М.

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Станіславська А.В., студент 358 гр., ОНАХТ, м. Одеса

Науковий керівник: Ломовцев П.Б., к.т.н., доцент кафедри ІТКб ОНАХТ

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ «ЗАПРЕТНОЕ СЧАСТЬЕ»

Степул А., Студент ТПА ОНАПТ

Руководитель: Склярова Ю.О.

РОЛЬ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ИТ-ПРОЕКТА

Строганцев А.С., студент 6-го курсу КІТКБ ОНАХТ,

Антонова А.Р., к.т.н., доцент КІТКБ ОНАХТ

"РОЗУМНИЙ" БУДИНОК

Стукаленко А.О., студентка 5 курсу, ІХКЕ ОНАХТ, Одеса

Керівник: доцент КІТКБ Антонова А.Р.

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТЕННОГО ИНТЕЛЕКТА

Ткачук С.В., студент ТПА ОНАПТ

Руководитель: Склярова Ю.О.

ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ШКОЛАХ МІСТА

Тофанило О., студент 343 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник – Мітрофанова Н.Ф., ас. каф. ІТ та КБ, ОНАХТ, Одеса

ІНТЕРАКТИВНИЙ ВЕБ-СЕРВІС КОДИМСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Студ. ОКР ,,Бакалавр” ф-ту ІТ т аКБ Трегубчак Н.Ф.

Науковий керівник –  Ольшевська О.В.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОДАЖУ КВИТКІВ В ТЕАТРАЛЬНИХ КАСАХ

Федоров Л., спеціаліст гр. 356 ОНАХТ, м. Одеса

Науковий керівник: к. т. н. Становська Т.П., доцент каф. ІТ та КБ ОНАХТ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АГЕНТ ВИБОРУ ОСНОВНОГО ІНСТРУМЕНТУ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЕКТУВАННІ

Шаповал Л.О., студентка 358 групи ОНАХТ

Науковий керівник - к.ф.-м.н., доцент Корнієнко Ю.К.

РОЗРОБКА  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЗОБРАЖЕНЬ

Шевченко В., студент ТПА ОНАХТ

Керівник: Бойко А.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Широков Д.В., ст.361 гр., ОНАХТ, Одеса

Науковий керівник - професор Мазурок Т.Л.

КРОСПЛАТФОРМНА ІНФОРМАЦІЙНА УПРАВЛЯЮЧА СИСТЕМА ЖУРНАЛЮВАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ НА БАЗІ .NET/MONO

Штефан В. А., студент 5-го курсу КІТКБ ОНАХТ

Науковий керівник Селіванова А. В., к.т.н., доцент КІТКБ ОНАХТ

УРАЗЛИВІСТЬ WINDOWS ДО FTP-ПІДКЛЮЧЕННЯ

Юмін О.В., студент 3-го курсу КІТтаКБ ОНАХТ,

Швець Н.В., старший викладач КІТтаКБ ОНАХТ

СЕКЦІЯ № 2

 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

«КОМПЮТЕРНІ ТА МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ»

«ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ»,

«ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ»

 

КАФЕДРА  КОМПЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

 

Керівник секції – проф. Артеменко С.В.

 

Початок – 19 квітня о 1200, ауд. 312

Тема, ПІБ учасника, науковий керівник

ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯВ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ

Алексеенко П.А., студент группы 541, ОНАПТ

Руководитель: ассистент каф. КИ Монахова К.И.

РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ОПТОВИХ І РОЗДРІБНИХ ПРОДАЖІВ

Базан А. І., ст.гр. 556 гр. ННІХКЕ ОНАХТ, м.Одеса

Науковий керівник: к.т.н. Грищенко І.В., ст. викладач каф. КІ ОНАХТ, м. Одеса

ПРОЗРАЧНЫЕ МОНИТОРЫ, ИХ КОНЦЕПЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Березняков Д.В., студент ОНАПТ

Руководитель: ст. преподаватель каф. КИ Жирнова Т.Н.

СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССОРОВ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Березняков Д.В., студент ОНАПТ

Руководитель: ст. преподаватель каф. КИ Рыбалов Б.А.

ARDUINO. УМНЫЙ ДОМ

Березняков Д.В., студент ОНАПТ

Руководитель: ст. преподаватель каф. КИ Волчков И.В.

АНАЛІЗ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ ДЛЯ РІЗНИХ ТОПОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР

Босий А.А., магістрант 553 гр., кафедра КІ, ОНАХТ, Одеса

керівник Барабаш Т.М., ст. викладач, кафедра КІ, ОНАХТ, Одеса

АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ МАРШРУТИЗАЦИИ В САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СЕТЯХ, УЧИТЫВАЮЩИХ КАЧЕСТВО СЕРВИСА

Брицкий С.В., аспирант кафедры Компьютерная инженерия ОНАПТ

SEO – ОПТИМИЗАЦИЯ: ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ

Булкина Т.А., студентка группы 541, ОНАПТ

Руководитель: ассистент каф. КИ Монахова К.И.

ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ ДРУКУ І ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 3D ПРИНТЕРІВ

Гвоздецький М.Д. студент групи 531 факультета ІТ та КБ, ОНАХТ

Керівник: ст. викл. Бондаренко В.Г.

ОБЛАСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ

Гладков С.С., студент 557 гр., ОНАХТ

Науковий керівник:Шестопалов С. В. к.т.н., доцент кафедри КІ , ОНАХТ

КАМЕРА KINECT ЇЇ МОЖЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛ

Гладков С.С., студент 557 гр., ОНАХТ

Науковий керівник:Шестопалов С. В. к.т.н., доцент кафедри КІ , ОНАХТ

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО АРХИТЕКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Гусарский В.О., бакалавр кафедры компьютерная инженерия ОНАПТ;

Жуковецкая С.Л., старший преподаватель кафедры компьютерная инженерия ОНАПТ

АНІМАЦІЯ МІМІКИ

Денісова Г.М., студентка 557 гр., ОНАХТ, Одеса

АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВУЗЛІВ ДОСТУПУ ПРИ ПОБУДОВІ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ

Жирнова А.С., магістрант 553 гр., кафедра КІ, ОНАХТ, Одеса

керівник Барабаш Т.М., ст. викладач, кафедра КІ, ОНАХТ, Одеса

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ЖИВУЧОСТІ РІВНЯ НАДАННЯ СЕРВІСІВ В NGN

Зіменко Л.М., аспірант, ОНАХТ, Одеса

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Иовчев И.П., студент группы 541, ОНАПТ

Руководитель: ассистент каф. КИ Монахова К.И.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ МАРШРУТИЗАЦИИ В AD-HOC СЕТЯХ

Казак Ю.С., аспирантка кафедры компьютерная инженерия ОНАПТ

РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ “HANDMADE ПОРТАЛ”

Кайданович А.В., студентка 4 курса ОНАПТ, Одесса

Научный руководитель – Снигур Т.С., ассистент кафедры ИТиКБ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА РАХУНОК РЕАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ НА БАЗІ ОБЛАДНАННЯ NGN

Клепацький Д.О., магістрант 553 гр., кафедра КІ, ОНАХТ, Одеса

керівник Барабаш Т.М., ст. викладач, кафедра КІ, ОНАХТ, Одеса

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ НА ПРОЕКТОВАНІЙ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ

Кондратенко А.А., магістрант 553 гр., кафедра КІ, ОНАХТ, Одеса

керівник Барабаш Т.Н, ст. викладач, кафедра КІ, ОНАХТ, Одеса

ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (POWER BANK)

Корчмар А.И., студент 541 гр. кафедры КИ, ОНАПТ

Руководитель – доцент кафедры КИ С.В. Сахарова

МЕХАНИЗМЫ СИМУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ В 3D РЕДАКТОРЕ MAYA

Косовская А.О., специалист кафедры Компьютерная инженерия ОНАПТ;

Жуковецкая С.Л., старший преподаватель кафедры КИ ОНАПТ

РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ

Куличевский А.Є., студ. гр. 556,

Керівник: ст. викл.каф. КІ, Вохменцева Т.Б.

УРАХУВАННЯ САМОПОДІБНОСТІ ТРАФІКУ В АНАЛІТИЧНІЙ МОДЕЛІ РІВНЯ ДОДАТКІВ В NGN

Кунуп Т.В., аспірант кафедри Комп’ютерної інженерії, ОНАХТ, Одеса

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПОШУКУ ВАКАНСІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

Кучинський А.О., ст.556 гр., ОНАХТ, ННІХКЕ, Одеса

Наук. керівник – к.т.н. ст.викл. каф. КІ, Грищенко І.В., ОНАХТ ННІХКЕ, Одеса

ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВА СИСТЕМА ПІДБОРУ КОНДИЦІОНЕРА

Лазановський В.А., студ.гр.556,

Керівник: ст. викл. каф. КІ, Вохменцева Т.Б.

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-ТРЕКЕРА

Левчишина Д.В., ОНАПТ, г.Одесса

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДОСТУПУ ДО ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ КАБЕЛЬНИХ МОДЕМІВ

Марченко А.Ю., студент 551 гр. кафедри КІ, ОНАХТ

Керівник – доцент кафедри КІ С.В. Сахарова

ВПРОВАДЖЕННЯ МІКРОСИСТЕМ В ВИНОРОБСТВО

Ніколенко Є.О. студент ОНАПТ

Керівник: ст. викл. Сахаров В.І.

ОСОБЛИВОСТІ НАЛАШТУВАННЯ ПРОТОКОЛУ BGP В МЕРЕЖАХ ДОСТУПУ

Панченко О.В., студент ОНАХТ, Одеса

керівник ст. викл. Бобрікова І.С.

БОЕВАЯ СИСТЕМА В ИГРАХ ЖАНРА «КЛАССИЧЕСКАЯ АРКАДА»

Попков М., студент 543гр., ФИТиКБ, ОНАПТ

Руководитель: Шестопалов С. В., к.т.н., доцент кафедры КИ

ОСОБЕННОСТИ ИМИТАЦИИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРИНЦИПА УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ NS-2

Пустовой Б.Л., аспирант, ОНАПТ, Одесса

ОГЛЯД найбiльш ПЕРСРЕКТИВнИХ СТАРТАПIВ УКРАЇНИ У сферi IT

Райлян М.В., студент 557гр., ОНАХТ

Науковий керівник: Артеменко С.В., д.т.н., завiдувач кафедри КІ ОНАХТ

ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ВIРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТI. ЇХ ОСНОВНI ВIДМIННОСТI

Райлян М.В., студент 557гр., ОНАХТ

Науковий керівник: Артеменко С.В., д.т.н., завiдувач кафедри КІ ОНАХТ

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В РАЗРАБОТКЕ АВТОРСКОЙ СИСТЕМЫ «ГАРАНТ-СЕРВИС» ИНТЕРНЕТ СДЕЛОК

Ромашов Д.В., студент 541 гр. кафедры КИ, ОНАПТ,

Руководитель – доцент кафедры КИ С.В. Сахарова

СОЗДАНИЕ СЕТЕЙ ДОСТУПА И ИХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ

Суходольский В.А. студент 5 курса, кафедра КИ ОНАПТ

СРЕДСТВА ПОГРУЖЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Терёшин А.В., студент 557гр., ОНАПТ

Научный руководитель: Артеменко С.В. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой КИ ОНАПТ

СРЕДСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Терёшин А.В., студент 557гр., ОНАПТ

Научный руководитель: Артеменко С.В. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой КИ ОНАПТ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Чумак І.І., студент 557гр., ОНАХТ,

Научный руководитель: Артеменко С.В. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой КИ ОНАПТ

НЕЙРОШЛЕМ EMOTIV INSIGHT

Чумак І.І., студент 557гр., ОНАХТ,

Научный руководитель: Артеменко С.В. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой КИ ОНАПТ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА АБИТУРИЕНТОВ ОТК ОНАХТ

Шах Р.А., студент Одесского технического колледжа ОНАПТ

ОГЛЯД І КЛАСИФІКАЦІЯ МЕРЕЖЕВИХ АТАК. МЕТОДИ БОРОТЬБИ

Шахов О.В. студент групи 531 факультета ІТ та КБ, ОНАХТ3

ОСОБЛИВОСТІ НАЛАШТУВАННЯ МАРШРУТИЗАТОРІВ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОТОКОЛУ ROUTING INFORMATION PROTOCOL

Яворський Н.О., магістрант 553 гр., кафедра КІ, ОНАХТ, Одеса

керівник Бобрікова І.С., ст. викладач, кафедра КІ, ОНАХТ, Одеса

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ CIDR & VLSM В IP-МЕРЕЖАХ

Яннак С.М., студентка ОНАХТ, Одеса

Керівник – ст. викл. каф. КІ Бобрикова І.С.