ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КИБЕРЗАЩИТЫ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Положение о школьном дивизионе
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ШКІЛЬНИЙ ДИВІЗІОН ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ АСМ-ІСІРС
(редакція від 30.03.2018 р, автори Антонова А.Р., Месюра В.І.)

 

1 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

1.1 Всеукраїнська шкільна командна олімпіада з програмування (далі – шкільний дивізіон) є самостійним змаганням учнів загальноосвітніх та спеціальних середніх навчальних закладів, яке проводиться у статусі шкільного дивізіону Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (далі Олімпіада), під патронатом її оргкомітету, відповідно до її правил, з використанням її ресурсів.

1.2 Всеукраїнська шкільна олімпіада з програмування є творчим змаганням з теоретичної та практичної підготовки школярів у мистецтві комп’ютерної алгоритмізації та створення ефективних програм, що реалізують обрані алгоритми. Олімпіада входить до структури студентської Першості світу з програмування АСМ-ICPC, проводиться за узгодженими з її вимогами правилами, всі учасники олімпіади реєструються на офіційному сайті Першості світу з програмування АСМ-ICPC.

1.3 Шкільний дивізіон Олімпіади проводиться з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів, а також їх попередньої підготовки для участі в Першості світу з програмування АСМ-ІСРС у статусі студентів ВНЗ.

1.4 Змагання шкільного дивізіону оголошуються на початку кожного календарного року інформаційним листом Інституту модернізації змісту освіти, що розсилається після публікації наказу Міністерства освіти і науки України про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

 

2 УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ

2.1 У змаганнях шкільного дивізіону беруть участь команди, що складаються з трьох учнів. Команди з меншою кількістю учнів до змагань не допускаються.

2.2 До складу команди може входити один запасний учасник, який отримує право участі в основному складі команди на будь-якому  етапі олімпіади.

2.3 Кожній команді має бути призначений тренер, який може представляти як середній, так і вищий навчальний заклад, а також може бути со-тренер, який також відповідає за підготовку учасників до змагань. У випадку, що тренер має окремі команди студентів, і окремі команди школярів, тренеру треба пройти реєстрацію на різні електронні адреси.  Тренер засвідчує право участі членів команди в Олімпіаді, він є офіційною особою для контактів з командою у підготовчий період та під час змагань. Команда може мати тільки одного тренера.

2.4 Вимоги до учасників Шкільного дивізіону:

- учень повинен навчатись за однією з програм старших класів загальноосвітніх або спеціальних середніх навчальних закладів, як правило у 9—11 класах, в окремих випадках -- у 7--8 класа;

- протягом одного сезону олімпіади учасник може представляти тільки одну команду одного середнього навчального закладу.

2.5 Вимоги до складу команд-учасниць Шкільного дивізіону:

- у складі команди має бути хоча б один учень, який був учасником ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій або зареєстрований на сайтах codeforces.com,
topcoder.com чи аналогічних, і має рейтинг, який свідчить про його здатність до розв’язання задач змагань, що проводяться на цих сайтах;

- команда, що не відповідає вказаним вище вимогам, може бути допущена до змагань за умов наявності відповідних ресурсів базового ВНЗ І етапу Олімпіади. У разі наявності кількох претендентів, між ними за рішенням журі можуть бути проведені відбіркові змагання на задачах пробного туру І етапу Олімпіади. До змагань не може бути допущена команда, яка не розв’язала у відбірковому турі жодної задачі.

- одна команда може представляти як один навчальний заклад, так і кілька навчальних закладів одного міста або однієї області;

- за наявності запасного учасника команда може мати у своєму складі одного учня 11-го класу, якого у подальших етапах замінить запасний учасник.

- команда, яка має у своєму складі більше одного 11-класника може взяти участь лише у І етапі Олімпіади. При двох випускниках команда до другого етапу не проходить.

 

         3  ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ ШКІЛЬНОГО ДІВІЗІОНУ

3.1 Шкільний дивізіон проводиться у три етапи у базових закладах вищої освіти, що затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України, як базові для проведення І – ІІІ етапу Олімпіади.

3.2 І етап Шкільного дивізіону є обласним. Змагання проводиться з використанням Інтернету у базових ВНЗ І етапу Олімпіади.

3.3   II етап Шкільного дивізіону є регіональним змаганням і проводиться серед переможців І етапу у базових  ВНЗ ІІ етапу Олімпіади.

3.4  ІII етап Олімпіади – фінальний, проводиться серед переможців ІІ етапу у базовому  ВНЗ ІІІ етапу Олімпіади. 

3.5 На усіх етапах олімпіади учні змагаються між собою на тих самих наборах задач і за тими ж самими правилами, як і студенти, але залік по Шкільному дивізіону підбивається окремо.

3.6 Тривалість змагань визначається заздалегідь (зазвичай, це п’ять годин). У випадку  непередбачених подій директор Олімпіади має повноваження змінити тривалість змагання, про що усі учасники повідомляються у загальноприйнятій формі.

3.7 Для розв’язання учасникам пропонується не менше 8-ми  завдань різної складності, які не вимагають детального знання специфічної прикладної області або специфічної мови програмування.

3.8 Команда надсилає розв’язок задачі до системи електронного суддівства, яка може прийняти або відхилити його. Результат розгляду розв’язку журі повідомляє команді.

3.9 Повідомлення про прийняті розв’язки можуть бути тимчасово припинені на певний час для збереження таємниці підсумкових результатів, про що протягом змагань робиться відповідне оголошення. Повідомлення про відхилені розв’язки надаються протягом змагань безперервно.

3.10 Учасник може надіслати до журі запит щодо неоднозначності або помилки в тексті задачі українською або англійською мовами. Якщо журі погоджується з наявністю неоднозначності або помилки, відповідне повідомлення надсилається усім учасникам змагань українською або англійською мовами.

3.11 Учасникам забороняється спілкуватися з будь-ким, окрім  членів їх команди і персоналу, визначеного директором змагань. Персонал технічної підтримки Олімпіади може надавати учасникам поради щодо розв’язання проблем, пов’язаних з комп’ютерною системою проведення змагань, наприклад, таких, як тлумачення системних повідомлень про помилки.

3.12 Команда може бути дискваліфікована Директором змагань за будь-яку діяльність, що становить небезпеку для змагань, як, наприклад, несанкціонована модифікація матеріалів змагань, несанкціонований доступ до мережних ресурсів або деструктивна поведінка члена команди.

3.13 Порядок визначення переможців змагань:

3.13.1 Прийняття або відхилення представлених розв’язків здійснюється автоматично системою електронного суддівства. Прийнята системою задача вважається розв’язаною. У разі настання непередбачених подій або умов директор змагань та члени журі уповноважені приймати відповідні рішення відносно суддівства. Їх рішення є остаточними.

3.13.2. Команди розташовуються у турнірній таблиці відповідно до кількості розв’язаних задач. Команди, які вирішили однакову кількість задач, розташовуються у порядку найменшого сумарного часу, витраченого на розв’язок усіх задач.

3.13.3. Повний час розв’язку задачі є сумою часу, що пройшов від початку змагання до миті прийому задачі журі, та штрафного часу у розмірі 20 штрафних хвилин за кожне відхилене представлення розв’язку задачі. Час, витрачений на розв’язок та представлення задач не прийнятих журі, не  враховується.

3.13.4. У разі необхідності, директор Олімпіади може встановлювати додаткові правила визначення переможців. Політика встановлення таких правил має бути оголошена учасникам олімпіади до початку змагань.

3.14. Мовами програмування на змаганнях Шкільного дивізіону є C/C++, Java, Pascal, monoС#  та Python.

3.15. Кожна команда використовує один комп’ютер. Директор змагань відповідає за те, щоб команди мали достатньо однакові обчислювальні ресурси.

3.16. Подача апеляцій:

3.16.1. Якщо під час змагань спостерігаються порушення правил або умов проведення Олімпіади, члени команди або тренери повинні привернути увагу організаторів змагань до них з метою якнайшвидшої ліквідації їх наслідків. Після завершення змагань і оголошення результатів тренери можуть подати скаргу або апеляцію.

3.16.2. Процедура подачі апеляції має задовольняти такі вимоги:

- подавати скаргу або апеляцію протягом змагань можуть тільки тренери команд;

- апеляція має ґрунтуватися на таких обставинах, як порушення Правил або дії команд чи організаторів, що можуть нанести шкоду змаганням;

- рішення журі є остаточними, зокрема, рішення щодо зарахування розв’язку задачі не можуть апелюватися;

- апеляційний комітет переглядає рішення тільки за надзвичайних обставин;

- рішення апеляційного комітету є остаточним.

3.16.3. Апеляція автоматично відхиляється, якщо вона не відповідає наведеній процедурі.

 

4 ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КОМАНД

         4.1 До початку змагань тренер повинен зареєструвати команди на Web-сервері Першості світу АСМ-ІСРС (http://icpc.baylor.edu/welcome.icpc). Для реєстрації навчального закладу, раніше не зареєстрованого  Web-сервері Першості світу АСМ-ІСРС, необхідно надіслати лист електронною поштою менеджеру за адресою manager@acmicpc.org  з наступною інформацією:

 

«

I kindly ask you add to АСМ-ІСРС database new college:

[назва коледжу , школы англійською мовою]

[адреса Web-сторінки]

[Поштова адреса англійською мовою]

Phone:

Email: 

Contacts of [ посада, ім’я та прізвище, e-mail представника коледжа (тренера)]

 

Sinserely,

[ім'я та прізвище автора, листа,

його роль в АСМ-ІСРС]

»

4.2. Для реєстрації команди у І–ІІІ етапах тренер надсилає до оргкомітетів відповідних базових ВНЗ Олімпіади реєстраційні форми (анкети) учнів-учасників, заповнені англійською та українською мовами. Україномовна форма має бути завірена представником (представниками) керівництва навчального закладу (навчальних закладів), де навчаються учні. КОМАНДА, НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНА НА WEB-СЕРВЕРІ, НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗМАГАНЬ. При реєстрації рекомендується заповнити дані на одного резервного учасника, якій отримує право замінити основного учасника. Дані про резервного учасника повинні бути введені протягом основного етапу реєстрації на сайті. Про факти використання цих замін команда оголошує при реєстрації (напепередодні ІІ чи ІІІ етапу, або безпосередньо перед І етапом).

 4.2 За тиждень до початку змагань тренер повинен зареєструвати команди на Web-сервері Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (http://icpc.org.ua) не пізніше встановлених термінів. Команда, не зареєстрована на Web-сервері, не допускається до змагань.

4.4 Назва команди має обов’язково починатися з префіксу маленької латинської «s», далі префікс, що позначає абревіатуру навчального закладу, наприклад: Загальна школа№1_Полтава_НазваКоманди, тобто sES1_Poltava_Name         (Elementary School №1_Poltava).

 

       5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ШКІЛЬНОГО ДІВІЗІОНУ

5.1 До участі у I етапі Шкільного дивізіону Олімпіади допускаються всі бажаючі команди  учнів, що задовольняють п.2.8,2.9 даного Положення. Кількість команд від одного навчального закладу не обмежується.

5.2 До участі у II етапі Олімпіади допускаються команди, які взяли участь у I етапі Олімпіади (включаючи запасних учасників) і показали кращі результати (топ N у підсумкової таблиці етапу змагань) у регіоні.

5.2.1 Кількість учасників ІІ етапу кожного регіону складає не більше 8 команд і  не може перевищувати 30% від загальної кількості учасників І етапу Шкільного дивізіону по регіону.

5.2.2 Незалежно від загального рейтингу, право участі у ІІ етапі має краща команда кожної області регіону, якщо вона має ненульовий результат (розвязана хоча б одна задача) розв’язала не менше 50% задач, ніж краща по регіону команда І етапу. Спочатку беруться по одній кращій команді з кожної області (але лише ті, що мають ненульовий результат), а потім відбувається доповнення до кількості команд, яку очікує прийняти базовий ВНЗ ІІ етапу.

5.3 У складі команди, що вийшла до ІІ етапу, допускається одна заміна випускника на учня, що навчається у тому ж навчальному закладі, як і той, кого заміняють, та не приймав участі у І етапі.

5.3.1 Усі команди, в яких на ІІ етапі відбулась зміна складу відносно І етапу, реєструються на участь в олімпіаді заново під старою назвою до якої в останній позиції додається символ «*». Наприклад назва “Team1” має бути змінена на назву “Team1*”. 

5.4 До участі у IІI етапі Шкільного Дивізіону Олімпіади допускаються команди, які взяли участь у ІI етапі Шкільного Дивізіону Олімпіади (включаючи запасних учасників) і показали кращі результати.

5.4.1 Кількість учасників ІІІ етапу Шкільного Дивізіону складає не менше 6 і не більше 12 команд і  не може перевищувати 30% від загальної кількості учасників ІІ етапу.

5.4.2 Незалежно від загального рейтингу, право участі у ІІІ етапі Шкільного Дивізіону має краща команда кожного регіону, якщо вона розв’язала не менше 50% задач, ніж краща команда ІІ етапу.

 

6 НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ШКІЛЬНОГО ДІВІЗІОНУ

6.1 Переможцями відповідного етапу Шкільного Дивізіону Олімпіади є учні, нагороджені дипломами I ступеня – перше місце, II ступеня – друге місце та III ступеня – третє місце.

6.2 Переможці І–ІІІ етапів Шкільного Дивізіону визначаються оргкомітетом відповідних базових ВНЗ Олімпіади.

6.3 По результатам І етапу Шкільного дивізіону дипломами базового ВНЗ І етапу Олімпіади   нагороджуються:

- перше, друге, третє місця кожного навчального закладу (за наявності хоча б трьох команд закладу, які розв’язали хоча б одну задачу); якщо команд, що розв'язали хоча б одну задачу, лише одна чи дві, відповідно призначаються лише перше або лише перше та друге місця; збірні команди не отримують призових місць  конкретного навчального закладу,

- переможці і призери області: якщо загальна кількість команд шкільного дивізіону І етапу не менша 20, то визначаються одне перше, два других та три третіх місця; в інших випадках, визначаються не більше трьох місць (перше, друге, третє), за трьома найвищими результатами (або всіма ненульовими, якщо їх менше).

6.4  По результатам ІІ етапу Шкільного дивізіону дипломами базового ВНЗ ІІ етапу Олімпіади нагороджуються три призери кожного регіону.

6.5 По результатам ІІІ етапу Шкільного дивізіону дипломами базового ВНЗ ІІІ етапу Олімпіади нагороджуються шість призерів, но не більш 50% загальної кількісті: 1 -  перше місце, 2 - других місця і 3 - третіх місця по Шкільному дивізіону Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

6.6. Підсумки проведення Шкільного дивізіону Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування затверджуються Оргкомітетом Олімпіади і включаються до звіту з Олімпіади  перед Міністерством освіти і науки України.