ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КИБЕРЗАЩИТЫ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
План воспитательной работы 2 семестр 2017-2018 уч.года
ПЛАН
ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ФАКУЛЬТЕТУ КОМП`ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ,ПРОГРАМУВАННЯ ТА КІБЕРЗАХИСТУ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ВЕСІННІЙ СЕМЕСТР 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

               Зміст

Термін

виконання

Організатори та

керівники

1

2

3

4

 1.  1

Провести збори зі студентами академічних груп з питань організації навчально-виховного процесу на факультеті КІП та К

До 10.03.18

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.

 1.  2

Підтримувати інформаційно групу факультету „Facebook” в соціальних мережах з метою покращення профорієнтаційної роботи.

Лютий – березень 2018 р.

Бойцова О.С.,

куратори

 1.  3

Залучити студентів до наукової роботи шляхом організації студентських наукових гуртків.

Лютий – квітень 2018 р.

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.

 1.  4

Провести тиждень факультету, зустріч з абітурієнтами та випускниками, з представниками  ІТ підприємств.

16 – 21 квітня

2018 р.

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

Котелевич Н.К.,

завідувачі кафедрами

 1.  5

Провести ХVІ Всеукраїнську науково-технічну конференцію молодих учених, аспірантів та студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій»

19 квітня

2018 р.

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

завідувачі кафедрами

 1.  6

Забезпечити допомогу у організації 1 етапу Всеукраїнської олімпіади з „Програмування” на базі факультету Інформаційних технологій та кібербезпеки ОНАХТ

Квітень 2018 р.

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.

 

 1.  7

Щотижнево проводити старостати з метою вдосконалення організації навчально-виховного процесу.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.

 1.  8

Систематично проводити тематичні кураторські години в академічних групах 1–3 курсів.

1 раз

на місяць

Бойцова О.С.,

Корнієнко Ю.К.,

куратори.

 1.  9

Здійснювати постійний контроль:

 • за дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку, відвідування навчальних занять;
 • за виконанням плану виховної роботи кураторів;
 • за якістю проведення виховних заходів.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори.

 1.  10
Пропагандувати серед студентів здоровий спосіб життя через
 • організацію виховних заходів спортивно-оздоровчого спрямування;
 • залучення до занять спортом і участі у спортивних загальноакадемічних секціях;
 • проведення лекторію з метою поширення та популяризації знань з медико-гігієнічних питань.

Протягом

семестру

Бойцова О.С.,

Мамонтова А.О.,

куратори,

кафедра фізичного виховання

 1.  11

Організувати відвідування студентами та викладачами вистав Одеських театрів.

Протягом

семестру

Кафедра українознавства и лінгволидактики, куратори

 1.  12

Залучати студентів до участі у роботі  студентських клубів та гуртків художньої самодіяльності.

Протягом

семестру

Студклуб,

Котелевич Н.К.

 1.  13

Залучити студентів до участі у факультетських, загально-академічних, міських, обласних, всеукраїнських культурно-масових заходах.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори

 1.  14

Залучати студентів до громадсько-корисної праці по благоустрою учбових корпусів, гуртожитків, території академії та міста.

Протягом

семестру

Кафедра фізичного виховання, куратори

студентське самоврядування факультету

 1.  15
Забезпечити участь студентів факультету в якісній організації та проведенні виховних заходів в академії:
 • День визволення міста від німецько-фашистських загарбників (10 квітня)
 • Тиждень Європи

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори,

центр культури

 1. 16

Залучати студентів до проведення Дня відкритих дверей академії та факультету.

Згідно до затвердженого графіку

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

Корнієнко Ю.К.,

студентське самоврядування факультету

 1.  17

Залучати студентів до проведення мастер-класів у школах Одеси з метою проведення профорієнтаційної роботи.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори

 1.  18

Підтримувати зв’язок з батьками студентів, що потребують контролю за навчальною діяльністю.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори

 1.  19

Забезпечити участь студентів факультету у громадсько-політичних, екологічних та благодійницьких акціях, у районних та міських культурно-масових заходах.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори

 1. 20

Формувати національну самосвідомість студентів, підвищувати  загальну культуру студентів.

Протягом

семестру

Зав. кафедрами,

викладачі.

 

 

Затверджено

Радою Факультету

інформаційних технологій

та кібербезпеки ОНАХТ

26 грудня 2017 р., протокол № 4

 

 

 

 

 

Декан факультету КІП та К                                                                         С.В. Котлик