ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
План воспитательной работы 1 семестр 2017-2018 уч.года
ПЛАН
ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ФАКУЛЬТЕТУ інформаційних технологій ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Зміст

Термін

виконання

Організатори та

керівники

1

2

3

4

1

1 вересня – День першокурсника, знайомство з деканом, заступником декана, кураторами, старшим куратором

1.09.17

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

Корнієнко Ю.К.,

куратори.

2

Провести збори зі студентами академічних груп з питань організації навчально-виховного процесу на ФІТ та КБ.

До 10.09.17

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.

3

Провести збори зі студентами ФІТ та КБ, які мешкають у гуртожитках.

До 15.09.17

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.

4

Систематично проводити тематичні кураторські години в академічних групах 1–3 курсів.

1 раз

на місяць

Бойцова О.С.,

Корнієнко Ю.К.,

куратори.

5

Залучати студентів до участі у роботі  студентських клубів та гуртків художньої самодіяльності.

Протягом

семестру

Студклуб,

Котелевич Н.К. куратори.

6

Щотижнево проводити старостати з метою вдосконалення організації навчально-виховного процесу.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.

7

Здійснювати постійний контроль:

  • за дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку, відвідування навчальних занять;
  • за виконанням плану виховної роботи кураторів;
  • за якістю проведення виховних заходів.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори.

8

Пропагандувати серед студентів здоровий спосіб життя через

  • організацію виховних заходів спортивно-оздоровчого спрямування;
  • залучення до занять спортом і участі у спортивних загальноакадемічних секціях;
  • проведення лекторію з метою поширення та популяризації знань з медико-гігієнічних питань.

Протягом

семестру

Бойцова О.С.,

Мамонтова А.О.,

куратори,

кафедра фізичного виховання

9

Організувати відвідування студентами та викладачами вистав Одеських театрів.

Протягом

семестру

Кафедра українознавства и лінгволидактики, куратори

10

Залучити студентів до участі у факультетських, загально-академічних, міських, обласних, всеукраїнських культурно-масових заходах.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори

11

Активно залучати студентів до участі у творчих об’єднаннях, клубах, аматорських колективах академії.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

Котелевич Н.К.

12

Залучати студентів до громадсько-корисної праці по благоустрою учбових корпусів, гуртожитків, території академії та міста.

Протягом

семестру

Кафедра фізичного виховання, куратори

студентське самоврядування факультету

13

Забезпечити допомогу у проведенні перевиборів до студентського самоврядування

Жовтень 2017

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

студентське самоврядування факультету

14

Залучити студентів до участі у  спортивній конференції «Здоровий образ життя»,.

Жовтень 2017

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

Корнієнко Ю.К.,

куратори.

15

 Провести ознайомчу бесіду та збір індивідуальних даних.

 

До 10.09.17

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори.

16

Проведення інструктажу з техніки безпеки життєдіяльності.

 

До 10.09.17

Корнієнко Ю.К.,

куратори.

17

Залучати студентів до проведення Дня відкритих дверей академії та факультету.

Згідно до затвердженого графіку

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

Корнієнко Ю.К.,

студентське самоврядування факультету

18

Залучати студентів до проведення мастер-класів у школах Одеси з метою покращення профорієнтаційної роботи.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори

19

Систематично проводити тематичні кураторські години в академічних групах 1 курсу.

Протягом

семестру

Бойцова О.С.,

куратори.

20

Підтримувати зв’язок з батьками студентів, що потребують контролю за навчальною діяльністю.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори

21

Забезпечити участь студентів факультету у громадсько-політичних, екологічних та благодійницьких акціях, у районних та міських культурно-масових заходах.

Протягом

семестру

Котлик С.В.,

Бойцова О.С.,

куратори

22

Формувати національну самосвідомість студентів, підвищувати  загальну культуру студентів.

Протягом

семестру

Зав. кафедрами,

викладачі.

 

 

Затверджено

Радою Факультету

інформаційних технологій

та кібербезпеки ОНАХТ

3 липня 2016 р., протокол №8

 

 

 

 

Декан ФІТ та КБ                                                                               С.В. Котлик