ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КИБЕРЗАЩИТЫ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
Бюджетные места

 

Обсяг державного замовлення в ОНАХТ на

1 курс скороченого навчання (для випускників коледжів і технікумів)

прийом 2017/2018 навчального року

(денна форма навчання)

 

Спеціальність

 

 

Кількість бюджетних місць

 

 

Комп’ютерні науки 35

Комп'ютерна інженерія

25