ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КИБЕРЗАЩИТЫ

Одесская национальная
академия пищевых технологий
23.04.2016 Приглашаем на конференцию по Математике и информатике

Міністерство освіти і науки України

 

Одеська національна академія харчових технологій

 

запрошує учителів шкіл, викладачів, педагогів-практиків на

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІю

 

«Математика І Інформатика.

роль в отриманні виЩОЇ оСВІТИ»

 

Конференція відбудеться 23.04.2016 р. о 10.00

в приміщенні Одеської національної академії харчових технологій

за адресою: м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3.

 


Метою проведення конференції є обговорення актуальних проблем сучасної математичної і інформаційної освіти і можливих шляхів їх вирішення в дійсній педагогічній практиці в середній та вищій школі.

Програма конференції передбачує пленарні доклади і секційні повідомлення, які можуть бути представлені в формі майстер-класів, а також засідання круглих столів. Передбачаються доповіді учителів, викладачів Одеської національної академії харчових технологій і Технікуму промислової автоматики, керівників освіти на рівне шкіл, технікумів і ВНЗ, обговорення можливого співробітництва в математичній та інформаційній освіті учнів шкіл і студентів.

 

Робота конференції проводиться по таким секціям:

 

  1. Інформаційні і комунікаційні технології в освіті та науці.

  2. Особливості роботи с обдарованими дітьми і підготовка учнів до предметних олімпіад по математиці та інформатиці.

  3.  Особливості підготовки учнів до здачі ЗНО по математиці та інформатиці.

  4. Реалізація спадкоємності навчання математиці та інформатиці на різних етапах шкільної та вузівської освіти.

 

Основні напрямки роботы конференції:  теорія і методика навчання математиці; теорія і методика навчання інформатиці; теорія і методика навчання природничо-науковим дисциплінам; інформаційні і телекомунікаційні технології в освіті; інформаційні технології в управлінні освітою; дистанційні технології навчання.

 

Робочі мови конференції:

-                   Українська

-                   Російська

-                   Англійська

 

Для участі в конференції з публікацією необхідно надати тези докладу до 10.04.16 р. в оргкомітет в електронному вигляді на Е-mail: aashamray@mail.ru, без публікації – заповнити реєстраційну форму (додається) и вислати на Е-mail: aashamray@mail.ru

 

За підсумками конференції її учасникам будуть видані дипломи та сертифікати учасників.

До відкриття буде видано збірник праць конференції, в який будуть включені тези доповіді авторів, оформлені у відповідність з доданими вимогами.

 

Організаційний комітет:

 

Голова: проректор з науково-педагогічної та учбової роботи Одеської національної академії харчових технологій Трішин Федір Анатолійович.

Модератор: декан факультету інформаційних технологій та кібербезопеки Одеської національної академії харчових технологій Котлик Сергій Валентинович.

Відповідальний редактор збірника праць конференції: доцент кафедри ТДтаВЕ Одеської національної академії харчових технологій Шамрай Олександр Анатолійович.

 

Члени оргкомітету:

Кузаконь В.М. - к.т.н., доц., завідувач кафедри вищої математики ОНАХТ;

Швец В.Т. – д.ф.-м.н., проф. кафедри вищої математики ОНАХТ;

Плотніков В.М. – д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезопеки ОНАХТ;

Артеменко С.В. - д.т.н., проф., в.о. завідувача кафедри комп’ютерної інженерії ОНАХТ;

Князєва Н.О. - д.т.н., проф. кафедри комп’ютерної інженерії ОНАХТ;

Волков В.Е. - д.т.н., проф., директор ННІМАтаКС ОНАХТ;

Корніенко Ю.К. – к.т.н., доц., директор центра дистанційного навчання ОНАХТ;

Килиминчук Е.А. - к.т.н., доц., начальник відділу довузівської підготовки ОНАХТ;

Єпур О.С. – директор технікуму промислової автоматики ОНАХТ;

Коваленко А.В. – директор технічного коледжу ОНАХТ.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

 

Текст доповіді набирається в текстовому редакторі Microsoft Word. Рекомендований обсяг статті: не більше 2 повних сторінок.

Вимоги до оформлення тексту: розмір паперу - А4; поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, зліва - 2 см, праворуч - 2 см; колонтитули - 1,25 см; орієнтація - книжкова; шрифт - Times New Roman, висота - 14 pt; міжрядковий інтервал - полуторний; вирівнювання - по ширині; новий рядок - 1,25 см.

Вимоги до малюнків: товщина ліній на малюнках і таблицях не менше 1 пункт; малюнки чорно-білі; розмір тексту на малюнках не менше 10 pt; малюнки, набрані засобами Word, обов'язково згрупувати.

Вимоги до формул: формули повинні бути набрані в редакторі формул Microsoft Equation 3.0 з наступними установками: звичайний - 14 pt; крупний індекс - 60%; дрібний індекс - 40%; великий символ - 150%; дрібний індекс - 100%; стилі: змінні - курсив, матриця-вектор - напівжирний.

Оформлення заголовка доповіді: на першій сторінці вгорі великими літерами друкується назва доповіді. Нижче через 1,5 інтервалу, малими літерами друкуються ініціали та прізвище доповідача. Через 2 інтервали після заголовної частини друкується з нового рядка основний текст публікації.

 

Редакція залишає за собою право корекції і відхилення досить якісних текстів.

Контрольні терміни: матеріали для доповідей і видання збірника тез повинні бути надані до 10.04.2016 р.

Додаткову інформацію про роботу конференції Ви можете отримати за телефоном: (048)720-91-10, Е-mail: aashamray@mail.ru.

 

 

 

 

Додаток:

Реєстраційна форма

учасника науково-практичної конференції

«Математика та інформатика.

Роль в отриманні вищої освіти »

 

Прізвище______________________ Ім’я_________________ По батькові _______________

Організація ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Телефон_____________________________ E-mail:____________________________________

Назва секції: ___________________________________________________________________

Назва доповіді _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________